Trainingsvormen

Bij Cursus Zakelijk Frans kunt u terecht voor diverse zakelijke taaltrainingen, afhankelijk van het aantal cursisten, hun beginniveau, te bereiken doel en beschikbare tijd. Al onze trainingen zijn maatwerk, praktijkgeoriënteerd  en volledig afgestemd op het beginniveau van de cursist en de behoeften en wensen van het bedrijf.

U kunt bij ons trainingen op ieder gewenst niveau volgen. Voor beginners die nog geen enkele kennis hebben van de taal of van wie de kennis in de loop der jaren is weggezakt tot medewerkers die zich zowel mondeling als schriftelijk al goed in het Frans kunnen uitdrukken; voor iedereen verzorgen wij een training op maat.

Wij bieden onze trainingen tijdens kantooruren aan, maar desgewenst ook in de avonduren en in het weekeinde. Naast onze vestiging in Amsterdam kunt u deze taaltrainingen ook volgen op onze locaties in Rotterdam, Den Haag en Utrecht, op afstand of in uw eigen bedrijf.

Flexibele cursus Frans

Flexibele taaltrainingen zijn geschikt voor cursisten die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven.
Meer informatie

Semi-intensieve cursus Frans

Semi-intensieve taaltraining houdt in dat de cursist een aantal hele dagen training volgt die verspreid over een aantal weken worden gegeven. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining kunnen vrijmaken.
Meer informatie

Intensieve cursus Frans

Bij de intensieve taaltraining heeft de cursist gedurende één of meer weken hele dagen les. Deze vorm is geschikt voor cursisten die snel hun kennis van het Frans op een hoger niveau moeten brengen en die gemotiveerd zijn om enige tijd (bijna) fulltime met de taal bezig te zijn.
Meer informatie

Taalcursussen Frans op afstand

Taalcursussen Frans op afstand zijn geschikt voor individuele cursisten of groepjes, die een training vanuit huis willen volgen, op verschillende locaties werken of regelmatig op zakenreis zijn.
Meer informatie

Cultuurworkshops

Natuurlijk komen tijdens de taaltraining Frans ook culturele aspecten aan de orde. Maar misschien wilt u graag een opfriscursus Franse zakencultuur of heeft u nieuwe medewerkers in Frankrijk of wilt u Nederlandse medewerkers naar Frankrijk sturen. Dan kunnen wij uw mensen optimaal voorbereiden.
Meer informatie

E-learning systeem

Naast onze maatwerkprogramma’s kunt u (in combinatie) ook gebruik maken van ons e-learning systeem. U kunt dit programma overal, wanneer u wilt en in uw eigen tempo gebruiken om uw kennis van het zakelijke taalgebruik te verdiepen.
Meer informatie