Flexibele cursus Frans

Flexibele trainingen Frans zijn geschikt voor cursisten die niet veel tijd aan hun training kunnen besteden. Zij volgen bijvoorbeeld een keer per week een training van twee à drie uur. Het voordeel van deze trainingsvorm is dat de cursist tussen de bijeenkomsten voldoende tijd heeft voor het herhalen van de in de training behandelde stof en voor de voorbereiding van de volgende bijeenkomst.

De flexibele cursus Frans is geschikt voor medewerkers die regelmatig communiceren in het Frans, bijvoorbeeld in vergaderingen, teambesprekingen, gesprekken met zakenpartners of bij het geven van een presentatie. Tijdens de training is Frans de voertaal indien het niveau van de cursisten dit toelaat.

Deze flexibele cursus Frans bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.